17/11/2016 Δ.Ε.Β.Ε. | 30o Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή | G. Padova | Insupen 33G: A precious achievement in terms of diabetes injection treatments

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

340,128 total
2,877 live
932 video
173,240 photo
Views:

18:00 – 18:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Προεδρείο: Γ. Κούρτογλου Insupen 33G: A precious achievement in terms of diabetes injection treatments G. Padova

 
Sort by Date | Views
Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει το 30ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο  με Διεθνή Συμμετοχή στις 16 - 20 Νοεμβρίου 2016 στο Macedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Για το Τελικό Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.