19/11/2016 Δ.Ε.Β.Ε. | 30o Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή | Ζ. Milicevic - The effect of once-weekly GLP-1 receptor agonist dulaglutide on glucose control and other patient-relevant clinical outcomes

info_icon

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα |

I hereby declare that I am a medical professional 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

340,393 total
2,877 live
779 video
173,378 photo
Views:

11:00 – 12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της εταιρείας ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Η σημασία της έγκαιρης και εξατομικευμένης αντιμετώπισης στο Σακχαρώδη Διαβήτη: Νεότερα δεδομένα και προοπτικές Προεδρείο: Ι. Αβραμίδης, Α. Μπαργιώτα Έγκαιρη έναρξη και εντατικοποίηση της θεραπείας με ενέσιμη αντιδιαβητική αγωγή Ι. Αβραμίδης, Α. Μπαργιώτα The effect of once-weekly GLP-1 receptor agonist dulaglutide on glucose control and other patient-relevant clinical outcomes Ζ. Milicevic Έναρξη ινσουλινοθεραπείας με γλαργινική ινσουλίνη. Αξιοποιώντας το gold standard της βασικής ινσουλινοθεραπείας έγκαιρα και αποτελεσματικά Ζ. Ευσταθιάδου Ινσουλίνη lispro 200 units/ml: H εξέλιξη στην εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας με σχήμα basal bolus Σ. Λιάτης

 
Sort by Date | Views
Η Διαβητολογική Εταιρεία Βόρειας Ελλάδας διοργανώνει το 30ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο  με Διεθνή Συμμετοχή στις 16 - 20 Νοεμβρίου 2016 στο Macedonia Palace στη Θεσσαλονίκη.

Για το Τελικό Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.