01/12/2010 24ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ | Δ. Σκούτας

info_icon

 

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμαThis video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

114,521 total
845 video
31,479 photo
Views:

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου, συνύπαρξη. Ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του διαβητικού ποδιού

 
Sort by Date | Views
Η Διαβητολογική Εταιρεία βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 24ο Ετήσιο Συνέδριο.

25/11/2010 - 27/11/2010, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλάς