02/12/2010 24ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ | Χ. Γκούβα

info_icon

 

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμαThis video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

114,837 total
765 video
31,504 photo
Views:

Η χρήση των ΑΜΕΑ και ARBs στη Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) σταδίου 4 και 5 σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ)

 
Sort by Date | Views
Η Διαβητολογική Εταιρεία βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 24ο Ετήσιο Συνέδριο.

25/11/2010 - 27/11/2010, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλάς