02/12/2010 24ο Ετήσιο Συνέδριο ΔΕΒΕ | Μ. Γεωργαράκης

info_icon

 

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμαThis video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession 

 

Συμφωνώ | Άκυρο

 

Share

109,983 total
759 video
30,527 photo
Views:

In vivo αξιολόγηση των γενοσήμων: έμφαση στην γλιμεπιρίδη – μελέτες βιοϊσοδυναμίας Anapharm Canada

 
Sort by Date | Views
Η Διαβητολογική Εταιρεία βορείου Ελλάδος διοργανώνει το 24ο Ετήσιο Συνέδριο.

25/11/2010 - 27/11/2010, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία Παλάς